Velkommen til GDbillett, din lokale billettportal!

Forsiden Arrangementer Min side Handlekurv Login Bli medlem Gavekort Kontakt oss ×
Forsiden

Hva gikk galt? E6 gjennom Lågendeltaet

Hva gikk galt? Hva skjedde i prosessen fra vedtatt planprogram høsten 2014 til dagens kommunedelplan?

Statens Vegvesen anbefalte i forkant av planprogrammet ikke å gå videre med ny trasé det såkalte vestsidealternativet. I planprogrammet vedtatt 30.10.2014 står det: «Alternativet (vestalternativet) er krevende og medfører negative konsekvenser på flere områder; kryssing av Lågendeltaet i et sårbart område, inngrep i forhold til landskap, dyrka mark, kulturminner og grusressurser i Hovemoen. Alternativet gir også en uheldig trafikkfordeling mellom ny og eksisterende E6.»

Likevel ble vestalternativet vedtatt av kommunestyret i Lillehammer og godkjent av fylkesmannen – hvorfor?

Anleggelse av en firefelts motorveg gjennom Lågendeltaet naturreservat er sannsynligvis brudd på både nasjonale og internasjonale forpliktelser. Det kan også dokumenteres at 4-felts E6 forbi Lillehammer har negativ samfunnsnytte. Lågendeltaets Venner vil med denne høringen belyse hvilke faktorer som er styrende i samferdselssaker. Hvorfor har verneområder så svakt rettsvern?

Følgende deltar i panelet:

Biolog og professor Dag O. Hessen, generalsekretær i Naturvernforbundet Maren A. Esmark, advokat på miljørett Tine Larsen og stortingsrepresentant Arne Nævra (SV). Fra Lillehammer kommune stiller varaordfører Terje Rønning (V). Statsråd Knut Arild Hareide har dessverre takket nei til invitasjonen.

Ordstyrer er Ole Morten Fossli, koordinator i Forum for natur og friluftsliv Innlandet.

Arr.: Lågendeltaets venner, i samarbeid med Litteraturhus Lillehammer

Smittevern ved arrangement:
Påmelding til alle arrangementer. Vi må ha kontaktinformasjon til alle som deltar på arrangementer i tilfelle det blir behov for smittesporing. Vi sletter personopplysningene etter 10 dager. Bestiller du for flere enn deg selv, må du kunne oppgi kontaktinfo til alle på kort varsel.

Hold deg hjemme hvis du er syk eller sitter i karantene.
God håndhygiene. Benytt håndsprit ved inngang.
Husk en meters avstand til andre.

Info:

Tid:

22. oktober 2020

Sted:

Litteraturhus Lillehammer

Forestillinger:

22. oktober 2020
kl. 18:00

Hva gikk galt? E6 gjennom Lågendeltaet

Sted: Litteraturhus Lillehammer | Gratisbilletter
Finn billetter >>
Annonser:

Kart:

Tilbakemeldinger: